weberfloor 4716

Çeşitli zemin koşullarında, tesviye şapı veya çimento esaslı dekoratif şapların uygulamaları öncesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, alkaliye dayanıklı, tek bileşenli, konsantre zemin astarıdır

Farklı çeşitlerdeki zeminler üzerine uygulanacak tesviye şapı, çimento esaslı dekoratif şap ve benzeri çimento esaslı kaplamalarda; aderansı artırmak, yayılımı hızlandırmak, uygulama yüzeyinin hızlı su emmesinden kaynaklanan çatlakları önlemek, hava kabarcıklarını engellemek,amacıyla kullanılır.

 

 

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası
Yüzey sıcaklığı >+5°C
Uygulama aletleri Fırça, rulo
Kuruma süresi Yaklaşık 3-5 saat

Ek bilgi

Uygulama Alanı

Zemin