weber silikon optima

Tek bileşenli, kullanıma hazır, nemle kürlenen asetoksi esaslı silikon.

Banyo, tuvalet ve benzeri ıslak hacimlerin yatay ve düşey tüm derz uygulamalarında, genel amaçlı silikon olarak kullanılır.

 

  • Uygulama aletleri: Silikon tabancası.
  • Yüzey ve ortam sıcaklığı: +5oC ile +40oC arası.
  • Sertleşme süresi: 2 mm/gün (23oC / %50 nem)
  • Kabuk bağlama süresi: 45-50 dk (23oC / %50 nem)